Informasjon til deltakere på AKS-77 sin friidrettstrening for rekrutter 6-10 år.

Vi ønsker at denne treningen skal være preget av friidrettsforbundet sine føringer for barnefriidrett.
Dette er mellom annet:

  • Friidrettsaktiviteter for barn skal være allsidig idrettsopplæring, der elementer fra mange ulike idretter og aktiviteter i godt tilrettelagte miljø, spiller en sentral rolle.
  • Friidrettsaktiviteter for barn skal være lekorientert, fordi leken er barns måte å lære på.
  • Fri, egenstyrt lek innenfor rammen av tilgjengelig utstyr og arealer, viser seg å gi et høyere aktivitetsnivå og fører til økt kreativitet og spontanitet enn voksenstyrte aktiviteter
  • Ros og positive tilbakemeldinger er viktig for at barn skal oppleve mestringsglede.
(www.friidrett.no/barnogungdom)På grunn av stor pågang på trening har vi laget følgende regler for treningene:

  • De som går i 3. og 4. klasse og som er motiverte for friidrett vil trene i en egen gruppe. Denne gruppen vil noen av tirsdagene trene sammen med de som er eldre.
  • Vi har bare kapasitet til å ta ansvar for de barna som deltar på aktivitetene på treningen. De barna som møter opp og driver egne aktiviteter i hallen eller ute kan vi ikke ta ansvar for.
  • Barn som får delta skal ha begynt på skolen og ha følge av en voksen de første treningene.

Barn som deltar fast på friidrettstrening skal være medlem i AKS-77.Dette gjøres her.Skulle noen av dere foreldre ha lyst til å bidra som trener, tidtaker eller assistent er dere velkommen til å ta kontakt. Vi trenger hver gang noen foreldre til å være med å hjelpe til m.a til å ta tiden og til å sette opp nedløpte hekker.I løpet av sesongen kommer vi til å delta på diverse stevner, dette vil bli informert om på trening og på Facebook siden til AKS-77.Har dere noen spørsmål i forbindelse med dette må dere gjerne ta kontakt på epost : oystein.husebo@gmail.com
Vennlig hilsenØystein Husebø, Christian Thorbjørnsen og Jarle Sæbø
Trener AKS-77

Levert av IdrettenOnline